drat

Různorodé zajímavé informace o produkci pružin zkrutných

Posted on 10/12/2015 1:08pm
zkrutné pružiny
Source: http://www.vanel.com
Výroba pružin většinou se soustředí na pružinách do velice pokročilých funkcí – třeba motorového průmyslu – buď naopak, do velmi prostých. K té poslední skupině patří hlavně pružiny které jsou součásti prostých strojů (třeba hraček nebo posilovacího zařízení) a jiných věcí – například matrací nebo propisek. Aby získat hodnotné pružiny, nutná bude složitá technologie, díky které se vyznačují ony skvělými technickými vlastnostmi a životností.
Read more >>